Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

0
210

“Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017”, báo cáo “Tài chính cho phát triền bền vững ở Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố cho thấy.

</p> <p>Trong tổng lượng kiều hối vào Việt Nam, Mỹ là nguồn lớn nhất, chiếm 55%, kế đó là Australia, Canada, Pháp, Đức và Hàn Quốc. </p> <p>Những nhóm đối tượng chính gửi kiều hối về Việt Nam là Việt kiều hải ngoại và lao động xuất khẩu, với Việt kiều chủ yếu định cư ở Mỹ, Canada, Đức và Pháp chiếm phần lớn 80-90% lượng kiều hối gửi về nước. </p> <p>Xuất khẩu lao động chiếm một tỷ lệ nhỏ 6-7% tổng lượng kiều hối, nhưng đang gia tăng theo đà gia tăng nhanh của xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. </p> <p>Kiều hối về Việt Nam tăng đều đặn và quy mô nhiều gấp bốn lần khối lượng ODA năm 2016 và tương đương với lượng FDI năm 2017.</p> <p>Đến cuối năm 2016, kiều hối gửi về thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam, trong đó 70% được chuyển sang hoạt động kinh doanh và 20% cho bất động sản.</p> <p>Trong giai đoạn 2006 – 2017, kiều hối chiếm 6-8% GDP hàng năm, cao hơn các nước phát triển khác bình quân chiếm 1-2% GDP. </p> <div> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/650/2018/9/13/screen-shot-2018-09-13-at-101351-am-15368085200041942593311.png" alt="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." title="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới - Ảnh 1." width="" height="" /></div> <div> <p>Các nguồn tài chính nước ngoài cho phát triển của Việt Nam.</p> </div> </div> <p>Ở các nước ASEAN, Philippines là nước nhận nhiều kiều hối nhất với tổng lượng nhận là 25,6 tỷ USD năm 2015, nhiều gấp hai lần kiều hối của Việt Nam 11 tỷ USD – nước tiếp nhận kiều hối thứ hai trong khu vực. Ở Philippines, kiều hối chiếm 17% tổng nguồn tài chính trong khi ở Myanmar chỉ chiếm 13%, ở Việt Nam chiếm 12%. </p> <p>Kiều hối đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, làm tăng dự trữ ngoại hối và cán cân vãng lai của đất nước.</p> <p>Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, xét dòng kiều hối ngày càng nhiều, kiều hối có thể có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn tài chính phát triển của Việt Nam nếu, ngoài phục vụ mục đích tiêu dùng, kiều hối được chuyển sang các dự án đầu tư sản xuất/kinh doanh và chuyển ra khỏi lĩnh vực bất động sản hoặc “tích lũy” dưới dạng vàng hoặc ngoại tệ. </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+trong+10+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+nh%E1%BA%ADn+ki%E1%BB%81u+h%E1%BB%91i+nhi%E1%BB%81u+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fviet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html" data-text="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/vietnam-airlines-mo-rong-dich-vu-dat-phong-khach-san-tren-website.html">Vietnam Airlines mở rộng dịch vụ đặt phòng khách sạn trên website</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dat-chan-den-ha-noi-go-viet-tuyen-chien-voi-grab-fastgo.html">Đặt chân đến Hà Nội, Go-Viet “tuyên chiến” với Grab, FastGo</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-12T15:45:18+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-12T15:45:18+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_600af8f9f3f58_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_600af8f9f3f58" ><script>var block_td_uid_3_600af8f9f3f58 = new tdBlock(); block_td_uid_3_600af8f9f3f58.id = "td_uid_3_600af8f9f3f58"; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_600af8f9f3f58_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_600af8f9f3f58_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":13859,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.post_count = "6"; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.found_posts = "2991"; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.header_color = ""; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_600af8f9f3f58.max_num_pages = "499"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_600af8f9f3f58); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_600af8fa30c95" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_600af8f9f3f58" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_600af8fa30ca0" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_600af8f9f3f58" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_600af8f9f3f58 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/khach-hang-tiep-dien-to-cong-ty-long-phat-lua-dao-tai-loat-du-an-ma-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Khách hàng tiếp diễn tố công ty Long Phát lừa đảo tại loạt dự án ma ở Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khách hàng tiếp diễn tố công ty Long Phát lừa đảo tại loạt dự án ma ở Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/khach-hang-tiep-dien-to-cong-ty-long-phat-lua-dao-tai-loat-du-an-ma-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Khách hàng tiếp diễn tố công ty Long Phát lừa đảo tại loạt dự án ma ở Đồng Nai">Khách hàng tiếp diễn tố công ty Long Phát lừa đảo tại loạt dự án ma ở Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-singa-ban-giao-so-hong-som-cho-nhieu-khach-hang-tai-du-an-o-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa bàn giao sổ hồng sớm cho nhiều khách hàng tại dự án ở Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Singa bàn giao sổ hồng sớm cho nhiều khách hàng tại dự án ở Bình Dương"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-singa-ban-giao-so-hong-som-cho-nhieu-khach-hang-tai-du-an-o-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa bàn giao sổ hồng sớm cho nhiều khách hàng tại dự án ở Bình Dương">Địa ốc Singa bàn giao sổ hồng sớm cho nhiều khách hàng tại dự án ở Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhung-du-an-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai-vap-phai-tin-don-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Những dự án địa ốc Long Phát tại Đồng Nai vấp phải tin đồn lừa đảo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những dự án địa ốc Long Phát tại Đồng Nai vấp phải tin đồn lừa đảo"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhung-du-an-dia-oc-long-phat-tai-dong-nai-vap-phai-tin-don-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Những dự án địa ốc Long Phát tại Đồng Nai vấp phải tin đồn lừa đảo">Những dự án địa ốc Long Phát tại Đồng Nai vấp phải tin đồn lừa đảo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-singa-land-khong-de-cu-dan-do-mat-cho-so-hong.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Singa Land không để cư dân “đỏ mắt” chờ sổ hồng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Singa Land không để cư dân “đỏ mắt” chờ sổ hồng"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-singa-land-khong-de-cu-dan-do-mat-cho-so-hong.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Singa Land không để cư dân “đỏ mắt” chờ sổ hồng">Địa Ốc Singa Land không để cư dân “đỏ mắt” chờ sổ hồng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhieu-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-khong-minh-bach-lua-dao-tai-mot-so-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Nhiều khách hàng tố địa ốc Long Phát không minh bạch, lừa đảo tại một số dự án ở Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhiều khách hàng tố địa ốc Long Phát không minh bạch, lừa đảo tại một số dự án ở Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhieu-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-khong-minh-bach-lua-dao-tai-mot-so-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Nhiều khách hàng tố địa ốc Long Phát không minh bạch, lừa đảo tại một số dự án ở Đồng Nai">Nhiều khách hàng tố địa ốc Long Phát không minh bạch, lừa đảo tại một số dự án ở Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-xon-xao-gioi-dau-tu-bds-dong-nai-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo xôn xao giới đầu tư BĐS Đồng Nai thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo xôn xao giới đầu tư BĐS Đồng Nai thời gian qua"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-xon-xao-gioi-dau-tu-bds-dong-nai-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo xôn xao giới đầu tư BĐS Đồng Nai thời gian qua">Những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo xôn xao giới đầu tư BĐS Đồng Nai thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_600af8f9f3f58" data-td_block_id="td_uid_3_600af8f9f3f58"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_600af8f9f3f58" data-td_block_id="td_uid_3_600af8f9f3f58"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/viet-nam-la-mot-trong-10-nuoc-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='13859' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="db7b5e6390" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="200"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_600af8fa342ca_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_600af8fa342ca" ><script>var block_td_uid_8_600af8fa342ca = new tdBlock(); block_td_uid_8_600af8fa342ca.id = "td_uid_8_600af8fa342ca"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_600af8fa342ca_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_600af8fa342ca_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_600af8fa342ca.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.post_count = "3"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.found_posts = "30039"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.header_color = "#"; block_td_uid_8_600af8fa342ca.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_600af8fa342ca.max_num_pages = "10013"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_600af8fa342ca); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_600af8fa342ca class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thu-tuc-thue-xe-du-lich-uy-tin-va-chat-luong-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/e277e2ae27116011c9e09788008d9f0a-150x150.jpg" alt="" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thu-tuc-thue-xe-du-lich-uy-tin-va-chat-luong-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay">Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-22T06:10:58+00:00" >22 Tháng Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thu-tuc-thue-xe-du-lich-uy-tin-va-chat-luong-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khi tổ chức một sự kiện trong công ty mà lại không có đủ xe để chở tất cả các nhân viên thì bạn... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/in-vo-thung-truyen-nhiet-mang-lai-hieu-qua-toi-uu-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/6c972af18452db2b66de3f189acf11a1-150x150.png" alt="" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/in-vo-thung-truyen-nhiet-mang-lai-hieu-qua-toi-uu-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?">in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-22T05:43:37+00:00" >22 Tháng Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/in-vo-thung-truyen-nhiet-mang-lai-hieu-qua-toi-uu-nhu-the-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bạn có biết in vỏ thùng sơn truyền nhiệt là gì và chúng có những đặc điểm ra sao hay không? Điều này... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/khong-nhieu-nguoi-biet-dieu-nay-ve-cach-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/3c0156a2d580bfc9c34ec9cb5cf223c2-150x150.png" alt="" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/khong-nhieu-nguoi-biet-dieu-nay-ve-cach-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới">không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-21T11:16:23+00:00" >21 Tháng Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/khong-nhieu-nguoi-biet-dieu-nay-ve-cach-thue-xe-cuoi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chắc chắn nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ gì với các dịch vụ cho thuê xe ô tô nữa. Từ... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/nha-cai-fcb8</a> <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thu-tuc-thue-xe-du-lich-uy-tin-va-chat-luong-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/e277e2ae27116011c9e09788008d9f0a-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/e277e2ae27116011c9e09788008d9f0a-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/e277e2ae27116011c9e09788008d9f0a-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thu-tuc-thue-xe-du-lich-uy-tin-va-chat-luong-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất lượng hiện nay">Các thủ tục thuê xe du lịch uy tín và chất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-22T06:10:58+00:00" >22 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/in-vo-thung-truyen-nhiet-mang-lai-hieu-qua-toi-uu-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/6c972af18452db2b66de3f189acf11a1-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/6c972af18452db2b66de3f189acf11a1-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/6c972af18452db2b66de3f189acf11a1-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/in-vo-thung-truyen-nhiet-mang-lai-hieu-qua-toi-uu-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu như thế nào?">in vỏ thùng truyền nhiệt mang lại hiệu quả tối ưu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-22T05:43:37+00:00" >22 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/khong-nhieu-nguoi-biet-dieu-nay-ve-cach-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/3c0156a2d580bfc9c34ec9cb5cf223c2-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/3c0156a2d580bfc9c34ec9cb5cf223c2-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2021/01/3c0156a2d580bfc9c34ec9cb5cf223c2-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/khong-nhieu-nguoi-biet-dieu-nay-ve-cach-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới">không nhiều người biết điều này về cách thuê xe cưới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-21T11:16:23+00:00" >21 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 600af8fa66069 --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>