Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ

0
24

Báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán VPI – HOSE).

</p> <p>Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 210 tỷ đồng, tăng 62%. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm mạnh 57%. Doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 15 tỷ đồng, song chi phí tài chính mà chủ yếu là lãi vay tăng cao, đạt 32 tỷ đồng. </p> <p>Phần lãi trong công ty liên kết ghi nhận giảm một nửa, còn gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp 52 tỷ đồng, tăng 36% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh, đạt 160 tỷ đồng, giảm 51% so với năm ngoái.</p> <p>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú Invest 9 tháng năm 2018 đạt 126 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong khi đó, 9 tháng năm 2017, lợi nhuận của Văn Phú Invest đạt gần 251 tỷ đồng.</p> <p>Đại hội cổ đông đầu năm 2018, Văn Phú Invest từng đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn những con số trên có thể thấy, đích đến mà Văn Phú Invest đặt ra còn khá xa.</p> <p>Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Văn Phú Invest đạt 4.397 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn 2.464 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.933 tỷ đồng. Hàng tồn kho đến ngày 30/9 là 1.062 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.</p> <p>Nợ phải trả của Văn Phú Invest tăng mạnh từ 1.700 tỷ đồng đầu năm lên đến 2.199 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 1.204 tỷ đồng, nợ dài hạn 955 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn 483 tỷ đồng.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" data-text="Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thai-tu-saudi-arabia-lan-dau-tien-len-tieng-ve-cai-chet-cua-nha-bao-khashoggi.html">Thái tử Saudi Arabia lần đầu tiên lên tiếng về cái chết của nhà báo Khashoggi</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/hnx-cong-bo-danh-sach-co-phieu-canh-bao-nha-dau-tu-tai-ngay-2610-toi.html">HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 tới</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-24T23:47:59+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-24T23:47:59+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d35917719ed2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d35917719ed2" ><script>var block_td_uid_3_5d35917719ed2 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d35917719ed2.id = "td_uid_3_5d35917719ed2"; block_td_uid_3_5d35917719ed2.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d35917719ed2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d35917719ed2_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":27982,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d35917719ed2.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d35917719ed2.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d35917719ed2.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d35917719ed2.found_posts = "2959"; block_td_uid_3_5d35917719ed2.header_color = ""; block_td_uid_3_5d35917719ed2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d35917719ed2.max_num_pages = "494"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d35917719ed2); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5d35917806ae1" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5d35917719ed2" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5d35917806aee" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5d35917719ed2" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5d35917719ed2 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/swan-city-dn-tien-hanh-kim-chi-nam-tang-truong-he-thong-moi-truong-song-chuan-5.html" rel="bookmark" title="Swan City ĐN tiến hành kim chỉ nam tăng trưởng hệ thống môi trường sống chuẩn 5*"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Swan City ĐN tiến hành kim chỉ nam tăng trưởng hệ thống môi trường sống chuẩn 5*"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/swan-city-dn-tien-hanh-kim-chi-nam-tang-truong-he-thong-moi-truong-song-chuan-5.html" rel="bookmark" title="Swan City ĐN tiến hành kim chỉ nam tăng trưởng hệ thống môi trường sống chuẩn 5*">Swan City ĐN tiến hành kim chỉ nam tăng trưởng hệ thống môi trường sống chuẩn 5*</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/gan-hai-muoi-ngan-khach-dang-di-vao-voi-khu-da-chuc-nang-jam-swanpark.html" rel="bookmark" title="Gần hai mươi ngàn khách đang đi vào với khu đa chức năng Jam Swanpark"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gần hai mươi ngàn khách đang đi vào với khu đa chức năng Jam Swanpark"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/gan-hai-muoi-ngan-khach-dang-di-vao-voi-khu-da-chuc-nang-jam-swanpark.html" rel="bookmark" title="Gần hai mươi ngàn khách đang đi vào với khu đa chức năng Jam Swanpark">Gần hai mươi ngàn khách đang đi vào với khu đa chức năng Jam Swanpark</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bat-dong-san-dong-nai-no-ro-dai-du-an.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Đồng Nai nở rộ đại dự án"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản Đồng Nai nở rộ đại dự án"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bat-dong-san-dong-nai-no-ro-dai-du-an.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Đồng Nai nở rộ đại dự án">Bất động sản Đồng Nai nở rộ đại dự án</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-aqua-city-novaland-bien-hoa-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-aqua-city-novaland-bien-hoa-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai">Dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nha-dat-gan-duong-song-hanh-cao-toc-long-thanh-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Nhà đất gần đường song hành cao tốc Long Thành tăng nhiệt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà đất gần đường song hành cao tốc Long Thành tăng nhiệt"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/nha-dat-gan-duong-song-hanh-cao-toc-long-thanh-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Nhà đất gần đường song hành cao tốc Long Thành tăng nhiệt">Nhà đất gần đường song hành cao tốc Long Thành tăng nhiệt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-gia-tang-quy-dat-o-tp-ho-chi-minh-va-cac-tinh-thanh-lan-can.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát gia tăng quỹ đất ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát gia tăng quỹ đất ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-gia-tang-quy-dat-o-tp-ho-chi-minh-va-cac-tinh-thanh-lan-can.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát gia tăng quỹ đất ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận">Địa Ốc Long Phát gia tăng quỹ đất ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5d35917719ed2" data-td_block_id="td_uid_3_5d35917719ed2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5d35917719ed2" data-td_block_id="td_uid_3_5d35917719ed2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='27982' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="79fb15e661" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="191"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5d359178092bf_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5d359178092bf" ><script>var block_td_uid_8_5d359178092bf = new tdBlock(); block_td_uid_8_5d359178092bf.id = "td_uid_8_5d359178092bf"; block_td_uid_8_5d359178092bf.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5d359178092bf_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5d359178092bf_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5d359178092bf.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5d359178092bf.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5d359178092bf.post_count = "3"; block_td_uid_8_5d359178092bf.found_posts = "28783"; block_td_uid_8_5d359178092bf.header_color = "#"; block_td_uid_8_5d359178092bf.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5d359178092bf.max_num_pages = "9595"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5d359178092bf); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5d359178092bf class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/loai-may-lanh-tiet-kiem-nang-luong.html" rel="bookmark" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/kho-may-lanh-150x150.jpg" alt="" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/loai-may-lanh-tiet-kiem-nang-luong.html" rel="bookmark" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng">Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/maylanh24h">maylanh24h</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-22T05:01:20+00:00" >22 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/loai-may-lanh-tiet-kiem-nang-luong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chọn máy lạnh tiết kiệm năng lượng giảm chi phí vận hành Trong số các thiết bị điện gia dụng, máy lạnh là vật tư... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/he-thong-erp-chuyen-gia-quan-ly-nang-suat-trong-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-150x150.jpg" alt="" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/he-thong-erp-chuyen-gia-quan-ly-nang-suat-trong-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất">Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-22T04:19:01+00:00" >22 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/he-thong-erp-chuyen-gia-quan-ly-nang-suat-trong-san-xuat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sự mở mang phạm vi và nhu cầu sản xuất của các nhà máy đã vượt ngưỡng kiểm soát của con người, hoặc mất... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-150x150.png" alt="" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết">Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-21T14:08:13+00:00" >21 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phan-thiet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm ở Phan Thiết là Mũi Né . Khi du... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="link bong88" rel="dofollow" title="link bong88" target="blank">link bong88</a></strong>| <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h" title="Nhận Định Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="link vao W88" rel="dofollow" title="link vao W88" target="blank">link vao W88</a></strong>| <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="link vao letou" rel="dofollow" title="link vao letou" target="blank">link vao letou</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat/" tag="link vao 12bet" rel="dofollow" title="link vao 12bet" target="blank">link vao 12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag="link vao 188bet" rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet </a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/loai-may-lanh-tiet-kiem-nang-luong.html" rel="bookmark" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/kho-may-lanh-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/kho-may-lanh-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/kho-may-lanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/loai-may-lanh-tiet-kiem-nang-luong.html" rel="bookmark" title="Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng">Loại máy lạnh tiết kiệm năng lượng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-22T05:01:20+00:00" >22 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/he-thong-erp-chuyen-gia-quan-ly-nang-suat-trong-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/he-thong-erp-chuyen-gia-quan-ly-nang-suat-trong-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong sản xuất">Hệ thống ERP – Chuyên gia quản lý năng suất trong...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-22T04:19:01+00:00" >22 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-300x214.png 300w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-768x548.png 768w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-696x497.png 696w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2-589x420.png 589w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/54d6bd02b6d75b41d58d018d6f3e5fd2.png 939w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết">Những món ăn nhất định phải thử khi đến Phan Thiết</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-21T14:08:13+00:00" >21 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d3591782b6ec --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>