Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ

0
9

Báo cáo tài chính mới công bố của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán VPI – HOSE).

</p> <p>Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 210 tỷ đồng, tăng 62%. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm mạnh 57%. Doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 15 tỷ đồng, song chi phí tài chính mà chủ yếu là lãi vay tăng cao, đạt 32 tỷ đồng. </p> <p>Phần lãi trong công ty liên kết ghi nhận giảm một nửa, còn gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp 52 tỷ đồng, tăng 36% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh, đạt 160 tỷ đồng, giảm 51% so với năm ngoái.</p> <p>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú Invest 9 tháng năm 2018 đạt 126 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong khi đó, 9 tháng năm 2017, lợi nhuận của Văn Phú Invest đạt gần 251 tỷ đồng.</p> <p>Đại hội cổ đông đầu năm 2018, Văn Phú Invest từng đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn những con số trên có thể thấy, đích đến mà Văn Phú Invest đặt ra còn khá xa.</p> <p>Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Văn Phú Invest đạt 4.397 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn 2.464 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.933 tỷ đồng. Hàng tồn kho đến ngày 30/9 là 1.062 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.</p> <p>Nợ phải trả của Văn Phú Invest tăng mạnh từ 1.700 tỷ đồng đầu năm lên đến 2.199 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 1.204 tỷ đồng, nợ dài hạn 955 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn 483 tỷ đồng.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=V%C4%83n+Ph%C3%BA+Invest+b%C3%A1o+l%C3%A3i+9+th%C3%A1ng+2018+gi%E1%BA%A3m+g%E1%BA%A7n+50%25+so+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B9ng+k%E1%BB%B3%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fvan-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html" data-text="Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thai-tu-saudi-arabia-lan-dau-tien-len-tieng-ve-cai-chet-cua-nha-bao-khashoggi.html">Thái tử Saudi Arabia lần đầu tiên lên tiếng về cái chết của nhà báo Khashoggi</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/hnx-cong-bo-danh-sach-co-phieu-canh-bao-nha-dau-tu-tai-ngay-2610-toi.html">HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 26/10 tới</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-24T23:47:59+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-24T23:47:59+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Văn Phú Invest báo lãi 9 tháng 2018 giảm gần 50% so với cùng kỳ"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c4311cda1039_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c4311cda1039" ><script>var block_td_uid_3_5c4311cda1039 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c4311cda1039.id = "td_uid_3_5c4311cda1039"; block_td_uid_3_5c4311cda1039.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c4311cda1039_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c4311cda1039_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":27982,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c4311cda1039.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c4311cda1039.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c4311cda1039.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c4311cda1039.found_posts = "2936"; block_td_uid_3_5c4311cda1039.header_color = ""; block_td_uid_3_5c4311cda1039.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c4311cda1039.max_num_pages = "490"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c4311cda1039); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c4311cda78d2" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c4311cda1039" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c4311cda7915" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c4311cda1039" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c4311cda1039 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện">Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/muc-tieu-nha-dat-du-lich-hometel-du-lich-vn-2019.html" rel="bookmark" title="Mục tiêu nhà đất du lịch, hometel du lịch VN 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mục tiêu nhà đất du lịch, hometel du lịch VN 2019"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/muc-tieu-nha-dat-du-lich-hometel-du-lich-vn-2019.html" rel="bookmark" title="Mục tiêu nhà đất du lịch, hometel du lịch VN 2019">Mục tiêu nhà đất du lịch, hometel du lịch VN 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/6-miles-coast-resort-lang-co-mot-trong-nhung-vinh-bien-dep-tuyet-voi-nhat-the-gioi.html" rel="bookmark" title="6 Miles Coast Resort Lăng Cô – Một trong những vịnh biển đẹp tuyệt vời nhất thế giới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="6 Miles Coast Resort Lăng Cô – Một trong những vịnh biển đẹp tuyệt vời nhất thế giới"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/6-miles-coast-resort-lang-co-mot-trong-nhung-vinh-bien-dep-tuyet-voi-nhat-the-gioi.html" rel="bookmark" title="6 Miles Coast Resort Lăng Cô – Một trong những vịnh biển đẹp tuyệt vời nhất thế giới">6 Miles Coast Resort Lăng Cô – Một trong những vịnh biển đẹp tuyệt vời nhất thế giới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/vua-cong-bo-biet-thu-nghi-duong-bien-mui-ne-gay-sot-dip-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Vừa công bố, biệt thự nghỉ dưỡng biển Mũi Né “gây sốt” dịp thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vừa công bố, biệt thự nghỉ dưỡng biển Mũi Né “gây sốt” dịp thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/vua-cong-bo-biet-thu-nghi-duong-bien-mui-ne-gay-sot-dip-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Vừa công bố, biệt thự nghỉ dưỡng biển Mũi Né “gây sốt” dịp thời điểm cuối năm">Vừa công bố, biệt thự nghỉ dưỡng biển Mũi Né “gây sốt” dịp thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-goldsand-hill-villa-khuay-dong-thi-phan-biet-thu-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Dự án Goldsand Hill Villa khuấy động Thị phần biệt thự thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án Goldsand Hill Villa khuấy động Thị phần biệt thự thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-goldsand-hill-villa-khuay-dong-thi-phan-biet-thu-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Dự án Goldsand Hill Villa khuấy động Thị phần biệt thự thời điểm cuối năm">Dự án Goldsand Hill Villa khuấy động Thị phần biệt thự thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/truc-dien-nhung-biet-thu-hang-sang-3-sao-dang-tao-ra-sot-tai-t-binh-thuan.html" rel="bookmark" title="Trực diện những biệt thự hạng sang 3 sao đang tạo ra sốt tại T.Bình Thuận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trực diện những biệt thự hạng sang 3 sao đang tạo ra sốt tại T.Bình Thuận"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/truc-dien-nhung-biet-thu-hang-sang-3-sao-dang-tao-ra-sot-tai-t-binh-thuan.html" rel="bookmark" title="Trực diện những biệt thự hạng sang 3 sao đang tạo ra sốt tại T.Bình Thuận">Trực diện những biệt thự hạng sang 3 sao đang tạo ra sốt tại T.Bình Thuận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c4311cda1039" data-td_block_id="td_uid_3_5c4311cda1039"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c4311cda1039" data-td_block_id="td_uid_3_5c4311cda1039"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/van-phu-invest-bao-lai-9-thang-2018-giam-gan-50-so-voi-cung-ky.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='27982' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="32545ddaff" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="193"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c4311cdaa9e8_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c4311cdaa9e8" ><script>var block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.id = "td_uid_8_5c4311cdaa9e8"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c4311cdaa9e8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c4311cdaa9e8_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.found_posts = "28143"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8.max_num_pages = "9381"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c4311cdaa9e8); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c4311cdaa9e8 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/lam-gi-de-thuc-day-doanh-nghiep-co-khi-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/san-xuat-co-khi-150x150.jpg" alt="" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/lam-gi-de-thuc-day-doanh-nghiep-co-khi-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển">Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-18T04:03:20+00:00" >18 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/lam-gi-de-thuc-day-doanh-nghiep-co-khi-phat-trien.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Với mục tiêu tới năm 2035, ngành cơ khi Việt Nam sẽ phát triển với nhiều công nghệ tiên tiến,đạt tiêu chuẩn quốc tế,... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-cua-benh-tieu-duong.html" rel="bookmark" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/images-150x150.jpg" alt="" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-cua-benh-tieu-duong.html" rel="bookmark" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường">Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-18T02:48:53+00:00" >18 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-cua-benh-tieu-duong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Theo số liệu ước tính của bộ y tế thì hiện nay tại Việt Nam có gần 4 triệu người đang mắc bệnh tiểu đường.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện">Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/hienpq">hienpq</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-17T17:15:39+00:00" >17 Tháng Một, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong năm qua Thị Trường Bất Động Sản Nha Trang đã tận mắt chứng kiến sự ra hàng của khá nhiều nhà đầu tư lớn. Mặc cho những CĐT tiếp tục cung hàng, Thị Phần này chưa lúc nào hạ nhiệt bởi mục... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/lam-gi-de-thuc-day-doanh-nghiep-co-khi-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/san-xuat-co-khi-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/san-xuat-co-khi-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/san-xuat-co-khi-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/lam-gi-de-thuc-day-doanh-nghiep-co-khi-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển">Làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-18T04:03:20+00:00" >18 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-cua-benh-tieu-duong.html" rel="bookmark" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-cua-benh-tieu-duong.html" rel="bookmark" title="Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường">Những dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-18T02:48:53+00:00" >18 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-phan-bat-dong-san-t-khanh-hoa-luon-nong-nho-the-chan-vac-thuan-tien.html" rel="bookmark" title="Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ thế chân vạc thuận tiện">Thị phần Bất Động Sản T. Khánh Hòa luôn nóng nhờ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-17T17:15:39+00:00" >17 Tháng Một, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c4311cdc1f1d --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.9'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>