Kiến nghị chấn chỉnh hiện tượng nhà hàng, khách sạn chỉ ghi tên bằng tiếng nước ngoài

0
57

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có câu trả lời kiến nghị của cử tri địa phương gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 14 liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

</p> <p>Theo đó, nội dung cử tri phản ánh: Nhiều nhà hàng, khách sạn trên phạm vi cả nước hiện nay phần lớn đều ghi tên nước ngoài. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần chấn chỉnh hiện tượng này và phải ưu tiên ghi tên bằng tiếng Việt Nam.</p> <p>Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận, hiện nay, tại một số địa phương có lượng khách du lịch nước ngoài lớn như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Bình,…việc chấp hành các quy định về quảng cáo vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. </p> <p>Nguyên nhân là do nhiều người dân chưa nắm được các quy định pháp luật, muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách du lịch quốc tế một cách nhanh chóng, ấn tượng. Đồng thời, việc phối hợp quản lý của các cơ quan chức năng tại địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến việc các cơ sở kinh doanh không chấp hành tốt các quy định pháp luật.</p> <p>Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2014 nêu rõ: “Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.</p> <p>Đối với hộ kinh doanh, Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh; “Tên riêng của hộ kinh doanh được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu”.</p> <p>Bên cạnh đó, Điều 18 Luật Quảng cáo 2012 quy định trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ trường hợp: “Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt”.</p> <p>Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài. </p> <p>Điểm b Khoản 1 Điều 23 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ cũng quy định: “Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam”.</p> <p>Như vậy, theo các quy định trên thì biển hiệu của các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam phải viết bằng chữ Việt Nam. Ngoài ra, các biển hiệu có thể sử dụng thêm tiếng nước ngoài nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định như đã nêu ở trên. </p> <p>Trong thời gian tới, để chấn chỉnh hoạt động này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan của pháp luật tới các cơ sở kinh doanh, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo, biển hiệu bằng nhiều hình thức như: đăng tin trên báo, đài, đưa nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử…</p> <p>Các địa phương cần tiến hành rà soát, kiểm tra hình thức nội dung của các biển hiệu, biển quảng cáo, nhất là các nội dung có tiếng nước ngoài.</p> <p>Thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp cố tình tái phạm nhiều lần… đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh, giúp quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong nước đến với khách quốc tế nhưng cũng không quên đối tượng trong nước và bản sắc tiếng Việt.</p> <p>Khoản 2 Điều 66 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi như: Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu…</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+hi%E1%BB%87n+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+nh%C3%A0+h%C3%A0ng%2C+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+ch%E1%BB%89+ghi+t%C3%AAn+b%E1%BA%B1ng+ti%E1%BA%BFng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+hi%E1%BB%87n+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+nh%C3%A0+h%C3%A0ng%2C+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+ch%E1%BB%89+ghi+t%C3%AAn+b%E1%BA%B1ng+ti%E1%BA%BFng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+ch%E1%BA%A5n+ch%E1%BB%89nh+hi%E1%BB%87n+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+nh%C3%A0+h%C3%A0ng%2C+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+ch%E1%BB%89+ghi+t%C3%AAn+b%E1%BA%B1ng+ti%E1%BA%BFng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fkien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html" data-text="Kiến nghị chấn chỉnh hiện tượng nhà hàng, khách sạn chỉ ghi tên bằng tiếng nước ngoài" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ty-le-that-nghiep-my-thap-nhat-gan-50-nam-nho-kinh-te-tang-truong-manh.html">Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ thấp nhất gần 50 năm nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bon-ca-nhan-du-chi-gan-28-ty-mua-co-phan-ocb-do-vcb-so-huu.html">Bốn cá nhân dự chi gần 28 tỷ mua cổ phần OCB do VCB sở hữu</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-03T14:59:11+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-03T14:59:11+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Kiến nghị chấn chỉnh hiện tượng nhà hàng, khách sạn chỉ ghi tên bằng tiếng nước ngoài"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5dae30099298e_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5dae30099298e" ><script>var block_td_uid_3_5dae30099298e = new tdBlock(); block_td_uid_3_5dae30099298e.id = "td_uid_3_5dae30099298e"; block_td_uid_3_5dae30099298e.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5dae30099298e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5dae30099298e_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":10708,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5dae30099298e.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5dae30099298e.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5dae30099298e.post_count = "6"; block_td_uid_3_5dae30099298e.found_posts = "2965"; block_td_uid_3_5dae30099298e.header_color = ""; block_td_uid_3_5dae30099298e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5dae30099298e.max_num_pages = "495"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5dae30099298e); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5dae3009bce84" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5dae30099298e" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5dae3009bce8e" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5dae30099298e" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5dae30099298e class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/villa-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/villa-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm">Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-3-kho-khan-thu-thach-cua-nghe-moi-gioi-bat-dong-san.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: 3 khó khăn thử thách của nghề môi giới bất động sản"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/90-day-business-goals-218x150.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/90-day-business-goals-218x150.jpg 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/90-day-business-goals-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: 3 khó khăn thử thách của nghề môi giới bất động sản"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-3-kho-khan-thu-thach-cua-nghe-moi-gioi-bat-dong-san.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: 3 khó khăn thử thách của nghề môi giới bất động sản">Địa Ốc Long Phát: 3 khó khăn thử thách của nghề môi giới bất động sản</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/picity-high-park-co-thich-hop-de-dau-tu-khong.html" rel="bookmark" title="Picity High park có thích hợp để đầu tư không?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/09/du-an2-218x150.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/09/du-an2-218x150.jpg 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/09/du-an2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Picity High park có thích hợp để đầu tư không?"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/picity-high-park-co-thich-hop-de-dau-tu-khong.html" rel="bookmark" title="Picity High park có thích hợp để đầu tư không?">Picity High park có thích hợp để đầu tư không?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-giai-bai-toan-cho-thanh-pho-ve-tinh-khu-dong-tp-ho-chi-minh.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát giải bài toán cho thành phố vệ tinh khu Đông TP. Hồ Chí Minh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát giải bài toán cho thành phố vệ tinh khu Đông TP. Hồ Chí Minh"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-giai-bai-toan-cho-thanh-pho-ve-tinh-khu-dong-tp-ho-chi-minh.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát giải bài toán cho thành phố vệ tinh khu Đông TP. Hồ Chí Minh">Địa Ốc Long Phát giải bài toán cho thành phố vệ tinh khu Đông TP. Hồ Chí Minh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cong-ty-dia-oc-sai-gon-do-ve-tinh-vung-ven-buon-bds.html" rel="bookmark" title="Công ty địa ốc Sài Gòn đổ về tỉnh vùng ven buôn BĐS"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Công ty địa ốc Sài Gòn đổ về tỉnh vùng ven buôn BĐS"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cong-ty-dia-oc-sai-gon-do-ve-tinh-vung-ven-buon-bds.html" rel="bookmark" title="Công ty địa ốc Sài Gòn đổ về tỉnh vùng ven buôn BĐS">Công ty địa ốc Sài Gòn đổ về tỉnh vùng ven buôn BĐS</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cac-hang-muc-thi-cong-khi-sua-chua-cai-tao-nha-o.html" rel="bookmark" title="Các hạng mục thi công khi sửa chữa, cải tạo nhà ở"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/mau-nha-cap-4-nong-thon-don-gian-1-218x150.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/mau-nha-cap-4-nong-thon-don-gian-1-218x150.jpg 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/07/mau-nha-cap-4-nong-thon-don-gian-1-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="Các hạng mục thi công khi sửa chữa, cải tạo nhà ở" title="Các hạng mục thi công khi sửa chữa, cải tạo nhà ở"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cac-hang-muc-thi-cong-khi-sua-chua-cai-tao-nha-o.html" rel="bookmark" title="Các hạng mục thi công khi sửa chữa, cải tạo nhà ở">Các hạng mục thi công khi sửa chữa, cải tạo nhà ở</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5dae30099298e" data-td_block_id="td_uid_3_5dae30099298e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5dae30099298e" data-td_block_id="td_uid_3_5dae30099298e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/kien-nghi-chan-chinh-hien-tuong-nha-hang-khach-san-chi-ghi-ten-bang-tieng-nuoc-ngoai.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='10708' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="ba6970f97a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="151"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5dae3009c71ff_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5dae3009c71ff" ><script>var block_td_uid_8_5dae3009c71ff = new tdBlock(); block_td_uid_8_5dae3009c71ff.id = "td_uid_8_5dae3009c71ff"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5dae3009c71ff_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5dae3009c71ff_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.post_count = "3"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.found_posts = "28969"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.header_color = "#"; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5dae3009c71ff.max_num_pages = "9657"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5dae3009c71ff); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5dae3009c71ff class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/tu-van-cach-chon-mua-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/625a7b8eb93030417b145d150ee83117-150x150.png" alt="" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/tu-van-cach-chon-mua-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả">Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T17:20:11+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/tu-van-cach-chon-mua-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-hieu-qua.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Ngày nay,với sự phát triển của xã hội,nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng,chẳng hạn như :làm tóc,thời trang,thẩm mỹ...Trong đó,nhu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-dia-chi-mua-ghe-spa-re-tai-ha-noi.html" rel="bookmark" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-150x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-150x150.png 150w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-300x300.png 300w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-768x768.png 768w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-696x696.png 696w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-420x420.png 420w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da.png 939w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-dia-chi-mua-ghe-spa-re-tai-ha-noi.html" rel="bookmark" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội">Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T16:58:42+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-dia-chi-mua-ghe-spa-re-tai-ha-noi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Một chiếc ghế spa rẻ và chất lượng là một trong những sản phẩm mà nhiều chủ cửa hàng đang tìm kiếm mà theo... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/chuc-nang-nao-cua-giai-phap-crm-thich-hop-voi-cong-ty-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-150x150.jpg" alt="" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/chuc-nang-nao-cua-giai-phap-crm-thich-hop-voi-cong-ty-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?">Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-19T01:40:53+00:00" >19 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/chuc-nang-nao-cua-giai-phap-crm-thich-hop-voi-cong-ty-cua-ban.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> với hàng tá biện pháp phần mềm CRM cho doanh nghiệp tuyển lựa . vì vậy, chúng tôi đã vạch ra những tính năng CRM cần yếu nhất mà 1 doanh nghiệp chẳng thể thiếu cho bạn tuyển lựa. Phần mềm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="link bong88" rel="dofollow" title="link bong88" target="blank">link bong88</a></strong>| <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h" title="Nhận Định Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/tu-van-cach-chon-mua-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/625a7b8eb93030417b145d150ee83117-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/625a7b8eb93030417b145d150ee83117-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/625a7b8eb93030417b145d150ee83117-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/tu-van-cach-chon-mua-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 hiệu quả">Tư vấn cách chọn mua giường massage gội đầu khung sắt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T17:20:11+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-dia-chi-mua-ghe-spa-re-tai-ha-noi.html" rel="bookmark" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/10/7b7b3ff13299df976ade83c4c5f672da-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-dia-chi-mua-ghe-spa-re-tai-ha-noi.html" rel="bookmark" title="Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội">Bật mí địa chỉ mua ghế spa rẻ tại Hà Nội</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T16:58:42+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/chuc-nang-nao-cua-giai-phap-crm-thich-hop-voi-cong-ty-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/chuc-nang-nao-cua-giai-phap-crm-thich-hop-voi-cong-ty-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công ty của bạn?">Chức năng nào của giải pháp CRM thích hợp với công...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-19T01:40:53+00:00" >19 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5dae300a18d09 --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.12'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.12'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>