Danh sách 78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018

0
28

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo về danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2018.

Theo đó, trong quý này có 78 tổ chức niên yết, quỹ niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm:

19 mã thuộc diện có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: CRC, CRE, DBD, DPG, FRT, FUCTVGF2, HPX, HSL, RDP, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, YBM, YEG.

26 mã thuộc diện bị cảnh báo: AAM, AGR, ATG, C47, CMX, HAG, HAI, HAS, HID, JVC, KSH, LAF, MCG, NAV, NVT, PXT, RIC, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

10 mã thuộc diện bị kiểm soát: CIG, ICF, LCM, OGC, PIT, PPI, PTC, PTL, PXI, VHG.

4 mã bị kiểm soát đặc biệt: AGF, HVG, KAC, PNC.

2 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: APC, HVX.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC, VIS.

7 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BHN, DAH, GIL, HLG, KHP, LEC, TNT.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ELC.

Nhìn chung, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.