Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

0
33

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

</p> <p>Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Đường bộ sẽ giữ nguyên 9 vụ như hiện hành, cắt bỏ Văn phòng của Tổng cục.<br /> </p> <p>Sau khi cắt bỏ Cục quản lý đường bộ cao tốc, Tổng cục sẽ còn lại 5 cục gồm: Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ 1; Cục Quản lý đường bộ 2; Cục Quản lý đường bộ 3; Cục Quản lý đường bộ 4.</p> <p>Theo Quyết định 35, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước… để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.</p> <p>Tổng cục Đường bộ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.</p> <p>Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về giao thông vận tải đường bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường bộ cao tốc; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); quản lý vận tải đường bộ; an toàn giao thông đường bộ…</p> <p>Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" data-text="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/gia-vang-the-gioi-giam-kha-manh-usd-tu-do-bat-tang.html">Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, USD tự do bật tăng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bo-giac-mo-my-den-chau-a-lap-startup-cho-thue-thoi-trang.html">Bỏ “giấc mơ Mỹ” đến châu Á lập startup cho thuê thời trang</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-23T07:18:09+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-23T07:18:09+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5cbf9da6263cf_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5cbf9da6263cf" ><script>var block_td_uid_3_5cbf9da6263cf = new tdBlock(); block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.id = "td_uid_3_5cbf9da6263cf"; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5cbf9da6263cf_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5cbf9da6263cf_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7267,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.post_count = "6"; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.found_posts = "2950"; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.header_color = ""; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5cbf9da6263cf.max_num_pages = "492"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5cbf9da6263cf); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5cbf9da6a9972" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5cbf9da6263cf" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5cbf9da6a997d" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5cbf9da6263cf" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5cbf9da6263cf class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-ly-do-dong-tien-dau-tu-van-huong-vao-dat-nen-nha-pho-vung-ven-tp-hcm-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – Lý do dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TP.HCM năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/ha-do-green-lane-02-218x150.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/ha-do-green-lane-02-218x150.jpg 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/01/ha-do-green-lane-02-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát – Lý do dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TP.HCM năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-ly-do-dong-tien-dau-tu-van-huong-vao-dat-nen-nha-pho-vung-ven-tp-hcm-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – Lý do dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TP.HCM năm 2019">Địa Ốc Long Phát – Lý do dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TP.HCM năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bat-dong-san-tp-hcm-dang-huong-ve-khu-dong.html" rel="bookmark" title="Bất động sản TP.HCM đang hướng về khu Đông"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản TP.HCM đang hướng về khu Đông"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bat-dong-san-tp-hcm-dang-huong-ve-khu-dong.html" rel="bookmark" title="Bất động sản TP.HCM đang hướng về khu Đông">Bất động sản TP.HCM đang hướng về khu Đông</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thuc-trang-thi-truong-bat-dong-san-hien-nay-tai-sai-gon-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay tại Sài Gòn như thế nào?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay tại Sài Gòn như thế nào?"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thuc-trang-thi-truong-bat-dong-san-hien-nay-tai-sai-gon-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay tại Sài Gòn như thế nào?">Thực trạng thị trường bất động sản hiện nay tại Sài Gòn như thế nào?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dau-2019-gioi-nha-dau-tu-de-nhieu-luu-i-den-can-ho-condotel-nho.html" rel="bookmark" title="Đầu 2019: Giới nhà đầu tư để nhiều lưu í đến căn hộ condotel nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu 2019: Giới nhà đầu tư để nhiều lưu í đến căn hộ condotel nhỏ"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/dau-2019-gioi-nha-dau-tu-de-nhieu-luu-i-den-can-ho-condotel-nho.html" rel="bookmark" title="Đầu 2019: Giới nhà đầu tư để nhiều lưu í đến căn hộ condotel nhỏ">Đầu 2019: Giới nhà đầu tư để nhiều lưu í đến căn hộ condotel nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-chu-dau-tu-du-an-nem-tien-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư dự án ném tiến vào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư dự án ném tiến vào"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-chu-dau-tu-du-an-nem-tien-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư dự án ném tiến vào">Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các chủ đầu tư dự án ném tiến vào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/can-ho-nghi-duong-bien-binh-thuan-hap-dan-chu-dau-tu-du-an-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Căn hộ nghỉ dưỡng biển Bình Thuận hấp dẫn chủ đầu tư dự án năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ nghỉ dưỡng biển Bình Thuận hấp dẫn chủ đầu tư dự án năm 2019"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/can-ho-nghi-duong-bien-binh-thuan-hap-dan-chu-dau-tu-du-an-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Căn hộ nghỉ dưỡng biển Bình Thuận hấp dẫn chủ đầu tư dự án năm 2019">Căn hộ nghỉ dưỡng biển Bình Thuận hấp dẫn chủ đầu tư dự án năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5cbf9da6263cf" data-td_block_id="td_uid_3_5cbf9da6263cf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5cbf9da6263cf" data-td_block_id="td_uid_3_5cbf9da6263cf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7267' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="2b81ecf82a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="123"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5cbf9da6ae9dc_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5cbf9da6ae9dc" ><script>var block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc = new tdBlock(); block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.id = "td_uid_8_5cbf9da6ae9dc"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5cbf9da6ae9dc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5cbf9da6ae9dc_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.post_count = "3"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.found_posts = "28484"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.header_color = "#"; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc.max_num_pages = "9495"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5cbf9da6ae9dc); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5cbf9da6ae9dc class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/dau-hieu-de-nhan-biet-nhat-benh-viem-dai-trang.html" rel="bookmark" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-23_daitrang-2-150x150.jpg" alt="" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/dau-hieu-de-nhan-biet-nhat-benh-viem-dai-trang.html" rel="bookmark" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng">Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T08:56:31+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/dau-hieu-de-nhan-biet-nhat-benh-viem-dai-trang.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng - Đau bụng là một trong những Biểu hiện điển hình của bệnh viêm đại tràng.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/toan-tap-ve-cong-cu-dieu-hanh-don-vi-phu-hop-duoc-tin-dung.html" rel="bookmark" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-150x150.jpg" alt="" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/toan-tap-ve-cong-cu-dieu-hanh-don-vi-phu-hop-duoc-tin-dung.html" rel="bookmark" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng">Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T05:36:28+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/toan-tap-ve-cong-cu-dieu-hanh-don-vi-phu-hop-duoc-tin-dung.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện tại, đa số đơn vị vừa và nhỏ ở Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và chiếm 1 vị trí không hề... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cu-noi-dia-nhat.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh-150x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh-150x150.png 150w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh.png 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cu-noi-dia-nhat.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật">Máy lạnh cũ nội địa Nhật</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/maylanh24h">maylanh24h</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T04:21:28+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cu-noi-dia-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Những lý do không nên mua máy lạnh cũ Đối với những gia đình có thu nhập thấp, việc mua một chiếc máy lạnh mới... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="https://thethaobet.com/cach-soi-keo-nha-cai/">Hướng dẫn soi kèo cực kì thơm</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/dau-hieu-de-nhan-biet-nhat-benh-viem-dai-trang.html" rel="bookmark" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-23_daitrang-2-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-23_daitrang-2-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-23_daitrang-2-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/suc-khoe/dau-hieu-de-nhan-biet-nhat-benh-viem-dai-trang.html" rel="bookmark" title="Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng">Dấu hiệu dễ nhận biết nhất bệnh viêm đại tràng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T08:56:31+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/toan-tap-ve-cong-cu-dieu-hanh-don-vi-phu-hop-duoc-tin-dung.html" rel="bookmark" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/cong-nghe/toan-tap-ve-cong-cu-dieu-hanh-don-vi-phu-hop-duoc-tin-dung.html" rel="bookmark" title="Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp được tin dùng">Toàn tập về công cụ điều hành đơn vị phù hợp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T05:36:28+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cu-noi-dia-nhat.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2019/04/ve-sinh-may-lanh-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/may-lanh-cu-noi-dia-nhat.html" rel="bookmark" title="Máy lạnh cũ nội địa Nhật">Máy lạnh cũ nội địa Nhật</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-23T04:21:28+00:00" >23 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5cbf9da6eb058 --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>