Cá da trơn Việt Nam sắp rộng đường vào Mỹ

0
172

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Cục kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã đề xuất với Văn phòng Đăng ký liên bang đăng bản Dự thảo lấy ý kiến đề xuất công nhận Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn (cá thuộc bộ Siluriformes), trong đó chủ yếu là cá tra vào thị trường Mỹ.

</p> <p>Bên cạnh Việt Nam, FSIS cũng đề xuất công nhận cho Trung Quốc và Thái Lan đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá và cá Siluriformes vào thị trường Mỹ.</p> <p>Các đề xuất này thông báo về việc, FSIS đưa ra quyết định công nhận hệ thống kiểm tra cá Siluriformes ở Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan tương đương với hệ thống của Mỹ. Đề xuất đã được đăng công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong 30 ngày.</p> <p>Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan hiện xuất khẩu sản phẩm cá họ Siluriformes sang Mỹ theo các điều khoản quy định từ tháng 12/2015, quy tắc cuối cùng của FSIS cũng thiết lập hệ thống kiểm tra bắt buộc đối với sản phẩm cá Siluriformes (80 FR 75590).</p> <p>Cả ba quốc gia đã gửi đầy đủ tài liệu cho FSIS nhằm đánh giá và công nhận quá trình kiểm soát hệ thống chất lượng tương đương và đủ điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes sang Mỹ. </p> <p>FSIS đã xem xét tài liệu, tiến hành kiểm tra thực địa tại các quốc gia này và đưa ra kết luận trong bản dự thảo: khi được triển khai, hệ thống kiểm tra của ba quốc gia trên tương đương với hệ thống kiểm tra của Hoa Kỳ.</p> <p>Nếu dự thảo đề xuất này là quyết định cuối cùng của Mỹ thì Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan sẽ đủ điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes sang Hoa Kỳ. Toàn bộ quy tắc kèm theo bản đề xuất sẽ được đưa vào quy tắc Liên bang Hoa Kỳ (CFR).</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%C3%A1+da+tr%C6%A1n+Vi%E1%BB%87t+Nam+s%E1%BA%AFp+r%E1%BB%99ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0o+M%E1%BB%B9&url=https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html&via=Harbivideo+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.harbivideo.com/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html&media=https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%C3%A1+da+tr%C6%A1n+Vi%E1%BB%87t+Nam+s%E1%BA%AFp+r%E1%BB%99ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0o+M%E1%BB%B9" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%C3%A1+da+tr%C6%A1n+Vi%E1%BB%87t+Nam+s%E1%BA%AFp+r%E1%BB%99ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0o+M%E1%BB%B9%20-%20https%3A%2F%2Fwww.harbivideo.com%2Fnha-dat%2Fca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.harbivideo.com/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html" data-text="Cá da trơn Việt Nam sắp rộng đường vào Mỹ" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/tin-xau-thuong-mai-day-chung-khoan-trung-quoc-cham-day-4-nam.html">Tin xấu thương mại đẩy chứng khoán Trung Quốc chạm đáy 4 năm</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/blog-chung-khoan-tinh-hinh-xau-di.html">Blog chứng khoán: Tình hình xấu đi</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-16T14:19:47+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-16T14:19:47+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Harbivideo news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cá da trơn Việt Nam sắp rộng đường vào Mỹ"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62b6be3d8869d_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62b6be3d8869d" ><script>var block_td_uid_3_62b6be3d8869d = new tdBlock(); block_td_uid_3_62b6be3d8869d.id = "td_uid_3_62b6be3d8869d"; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62b6be3d8869d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62b6be3d8869d_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":15234,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.post_count = "6"; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.found_posts = "3014"; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.header_color = ""; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62b6be3d8869d.max_num_pages = "503"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62b6be3d8869d); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62b6be3d8fa67" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62b6be3d8869d" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_62b6be3d8fa70" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62b6be3d8869d" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_62b6be3d8869d class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-thuoc-cong-ty-dai-an-loc-tai-bau-bang-huong-loi-tu-su-phat-trien-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Dự án thuộc Công ty Đại An Lộc tại Bàu Bàng hưởng lợi từ sự phát triển công nghiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án thuộc Công ty Đại An Lộc tại Bàu Bàng hưởng lợi từ sự phát triển công nghiệp"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/du-an-thuoc-cong-ty-dai-an-loc-tai-bau-bang-huong-loi-tu-su-phat-trien-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Dự án thuộc Công ty Đại An Lộc tại Bàu Bàng hưởng lợi từ sự phát triển công nghiệp">Dự án thuộc Công ty Đại An Lộc tại Bàu Bàng hưởng lợi từ sự phát triển công nghiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-don-lan-song-dau-tu-lon-khoang-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương đón làn sóng đầu tư lớn khoảng thời gian tới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương đón làn sóng đầu tư lớn khoảng thời gian tới"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-don-lan-song-dau-tu-lon-khoang-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương đón làn sóng đầu tư lớn khoảng thời gian tới">BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương đón làn sóng đầu tư lớn khoảng thời gian tới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/2-mua-tre-lo-o-o-dau-tphcm-ban-lo-o-gia-re.html" rel="bookmark" title="#2 Mua tre lồ ô ở đâu TPHCM, Bán lồ ô giá rẻ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/bd-3-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/bd-3-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/bd-3-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="#2 Mua tre lồ ô ở đâu TPHCM, Bán lồ ô giá rẻ"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/2-mua-tre-lo-o-o-dau-tphcm-ban-lo-o-gia-re.html" rel="bookmark" title="#2 Mua tre lồ ô ở đâu TPHCM, Bán lồ ô giá rẻ">#2 Mua tre lồ ô ở đâu TPHCM, Bán lồ ô giá rẻ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-truong-dat-nen-cong-ty-dai-an-loc-tai-phu-giao-co-tiem-nang-phat-trien-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thị trường đất nền Công ty Đại An Lộc tại Phú Giáo có tiềm năng phát triển như thế nào?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị trường đất nền Công ty Đại An Lộc tại Phú Giáo có tiềm năng phát triển như thế nào?"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/thi-truong-dat-nen-cong-ty-dai-an-loc-tai-phu-giao-co-tiem-nang-phat-trien-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Thị trường đất nền Công ty Đại An Lộc tại Phú Giáo có tiềm năng phát triển như thế nào?">Thị trường đất nền Công ty Đại An Lộc tại Phú Giáo có tiềm năng phát triển như thế nào?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ha-tang-giao-thong-dong-bo-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-cat-canh-cung-san-bay.html" rel="bookmark" title="Hạ tầng giao thông đồng bộ – BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai cất cánh cùng sân bay"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hạ tầng giao thông đồng bộ – BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai cất cánh cùng sân bay"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/ha-tang-giao-thong-dong-bo-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-cat-canh-cung-san-bay.html" rel="bookmark" title="Hạ tầng giao thông đồng bộ – BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai cất cánh cùng sân bay">Hạ tầng giao thông đồng bộ – BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai cất cánh cùng sân bay</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-dang-la-tam-diem-hut-nha-dau-tu-tai-thi-truong-nha-dat-dong-nai.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An đang là tâm điểm hút nhà đầu tư tại thị trường nhà đất Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Nam An đang là tâm điểm hút nhà đầu tư tại thị trường nhà đất Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-dang-la-tam-diem-hut-nha-dau-tu-tai-thi-truong-nha-dat-dong-nai.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An đang là tâm điểm hút nhà đầu tư tại thị trường nhà đất Đồng Nai">BĐS địa ốc Nam An đang là tâm điểm hút nhà đầu tư tại thị trường nhà đất Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62b6be3d8869d" data-td_block_id="td_uid_3_62b6be3d8869d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62b6be3d8869d" data-td_block_id="td_uid_3_62b6be3d8869d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ca-da-tron-viet-nam-sap-rong-duong-vao-my.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://www.harbivideo.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='15234' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="a6695ecce2" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="5"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="https://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_62b6be3d93b12_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_62b6be3d93b12" ><script>var block_td_uid_8_62b6be3d93b12 = new tdBlock(); block_td_uid_8_62b6be3d93b12.id = "td_uid_8_62b6be3d93b12"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62b6be3d93b12_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62b6be3d93b12_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.post_count = "3"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.found_posts = "30477"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.header_color = "#"; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62b6be3d93b12.max_num_pages = "10159"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62b6be3d93b12); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_62b6be3d93b12 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/ve-lo-hoi-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Về lò hơi công nghiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/lo-hoi-dot-gas-150x150.jpg" alt="" title="Về lò hơi công nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/ve-lo-hoi-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Về lò hơi công nghiệp">Về lò hơi công nghiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/maylanh24h">maylanh24h</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-25T07:32:49+00:00" >25 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/ve-lo-hoi-cong-nghiep.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Về lò hơi công nghiệp Lò hơi (lò hơi, Nồi hơi) để làm gì? - Nồi hơi, lò hơi công nghiệp được sử dụng trong các... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/giai-tri/me%cc%a3o-choi-tro-ba-tuoc-quyen-nang-de%cc%83-dang-thang-ta%cc%a3i-rikvip.html" rel="bookmark" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-150x150.jpg" alt="" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/giai-tri/me%cc%a3o-choi-tro-ba-tuoc-quyen-nang-de%cc%83-dang-thang-ta%cc%a3i-rikvip.html" rel="bookmark" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip">Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/game98547">game98547</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-25T06:28:58+00:00" >25 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/giai-tri/me%cc%a3o-choi-tro-ba-tuoc-quyen-nang-de%cc%83-dang-thang-ta%cc%a3i-rikvip.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Không hổ danh là cổng game đổi thưởng siêu đỉnh RikVip đã khiến cho nhiều anh em cược thủ đam mê không lối thoát.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/hieu-gi-ve-chanh-leo-thi-huu-ich.html" rel="bookmark" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-150x150.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-150x150.png 150w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-300x300.png 300w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-420x420.png 420w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67.png 609w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/hieu-gi-ve-chanh-leo-thi-huu-ich.html" rel="bookmark" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích">hiểu gì về chanh leo thì hữu ích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.harbivideo.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.harbivideo.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:12:26+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/hieu-gi-ve-chanh-leo-thi-huu-ich.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Việt Nam là một quốc gia xếp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, cà phê,..Và giờ đây đang có thêm một... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.harbivideo.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.harbivideo.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.harbivideo.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.harbivideo.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.harbivideo.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.harbivideo.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.harbivideo.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.harbivideo.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.harbivideo.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.harbivideo.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.harbivideo.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.harbivideo.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.harbivideo.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.harbivideo.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link w88 vào mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/ve-lo-hoi-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Về lò hơi công nghiệp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/lo-hoi-dot-gas-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/lo-hoi-dot-gas-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/lo-hoi-dot-gas-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Về lò hơi công nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/san-pham-dich-vu/ve-lo-hoi-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Về lò hơi công nghiệp">Về lò hơi công nghiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-25T07:32:49+00:00" >25 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/giai-tri/me%cc%a3o-choi-tro-ba-tuoc-quyen-nang-de%cc%83-dang-thang-ta%cc%a3i-rikvip.html" rel="bookmark" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/giai-tri/me%cc%a3o-choi-tro-ba-tuoc-quyen-nang-de%cc%83-dang-thang-ta%cc%a3i-rikvip.html" rel="bookmark" title="Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại RikVip">Mẹo chơi trò bá tước quyền năng dễ dàng thắng tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-25T06:28:58+00:00" >25 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/hieu-gi-ve-chanh-leo-thi-huu-ich.html" rel="bookmark" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-100x70.png" srcset="https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-100x70.png 100w, https://www.harbivideo.com/wp-content/uploads/2022/06/efdbce1ec4963531682f6f33269c6c67-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.harbivideo.com/chua-duoc-phan-loai/hieu-gi-ve-chanh-leo-thi-huu-ich.html" rel="bookmark" title="hiểu gì về chanh leo thì hữu ích">hiểu gì về chanh leo thì hữu ích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-24T10:12:26+00:00" >24 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62b6be3da7323 --> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.harbivideo.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.harbivideo.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>