12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0
190

DC2, SD9, HAD, CTT, NT2, MEL, KDH, VDL, THG, NBP, KPF và DAG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 (mã DC2-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2018.

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức lần 1 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ 80%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin (mã CTT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018.

* Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (mã MEL-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018.

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/9/2018.

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2018.

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2018.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã KPF-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) bao gồm cổ tức năm 2016: 6,5%/cổ phiếu, năm 2017: 3,5%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.